A társadalmi egyeztetést követően végre ismertté váltak a 100%-os támogatású lakossági napelemes pályázat részletei. Sokan vártak arra a pillanatra, hogy végre mindent tisztán látva meghozzák a megfelelő döntést és elindítsák pályázatuk előkészületeit. 

A korábban ismert feltételek a társadalmi egyeztetés hatására sok ponton megváltoztatásra kerültek, melynek eredményeként erősödött a pályázat célzottsága, és kis mértékben átalakult az igényelhető tételek tartalma.

Alapvető változások

Az egyik legfontosabb változás arra vonatkozik, hogy ki és milyen ingatlannal tud elindulni a pályázaton, ugyanis a végleges pályázati kiírás szerint

AZ EGY FŐRE ESŐ JÖVEDELEM KISZÁMÍTÁSAKOR NEM A FEJLESZTENDŐ INGATLANBA ÁLLANDÓ LAKCÍMMEL BEJELENTETTEKBŐL KELL KALKULÁLNI, HANEM AZ INGATLANBAN (RÉSZ)TULAJDONNAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁVAL,

és a felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A pályázat benyújtásakor a tulajdoni viszonyokat illetően, alapesetben a 2021. augusztus 30-i állapotot kell mérvadónak tekinteni.

További fontos változás, hogy a pályázatok értékelésére pontozást vezettek be, melynek célja a pályázat célzottságának növelése. Ennek értelmében plusz pont jár azért, ha az adott ingatlanban 18. életévét be nem töltött személy(ek) (gyermek/ek) is be van(nak) jelentve, vagyis ha:

 • nincs gyermek: 1 pont, 
 • 1 gyermek: 2 pont,
 • 2 gyermek: 3 pont, 
 • 3 vagy több gyermek esetén pedig 4 pont jár.

Szintén plusz pont illeti azokat a pályázókat, akiknél hátrányos helyzetűnek minősített térségben történne az ingatlan fejlesztése. Ebben az esetben 3 kategória került meghatározásra, az alábbi pontozással.
Amennyiben a térség:

 • nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont 
 • amennyiben kedvezményezett a járás: 2 pont 
 • fejlesztendő járás esetén pedig: 3 pont

EZEK ALAPJÁN A VIDÉKI, NEHÉZ SORSÚ TÉRSÉGBŐL PÁLYÁZÓ NAGYCSALÁDOSOK 7 PONTOT, MÍG A FEJLETT RÉGIÓKBÓL PÁLYÁZÓ GYERMEKTELENEK 2 PONTOT KAPNAK.

(Fejlettebb régió például a főváros és agglomerációja, valamint a dunántúli megyeszékhelyek.)

A kapott pontok alapján csökkenő sorrendet állítanak fel, ami befolyásolja a pályázók esélyeit.

 

Ezen felül hátrányosan érinti a részben felújított, vagy nemrég épült ingatlannal rendelkezőket az a nyílászárókra vonatkozó szabály, melynek értelmében “nem nyújtható támogatás azon ingatlan korszerűsítéséhez amelyben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legalább fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek”, vagyis korszerűek.

A fentiekben bemutatott változásokból jól érzékelhető a társadalmi egyeztetésben is sokat hangoztatott szempontok megvalósulása, miszerint:

 • az uniós helyreállítási pénzből elsődlegesen a fokozottan rászoruló,
 • csekély önerővel rendelkező,
 • nehéz sorsú régiókban élő ingatlantulajdonos családok kapjanak 100%-os vissza nem térítendő támogatást.

Így, ezek fényében tényleg olyan családok válhatnak ellenállóbbá a rezsiáraknak, akik nem engedhetik meg, hogy önerőből finanszírozzák otthonuk energetikai korszerűsítését.

Fontos információk

 A továbbiakban bemutatjuk azokat a pontokat, melyek a nyáron társadalmi egyeztetésre kitett változathoz képest fontos változásokat tartalmaznak. Természetesen a legpontosabb tájékozódás érdekében érdemes tanulmányozni a hivatalos 68 oldalas felhívást, és 9 darab mellékletének, vagy segítséget kérni hozzáértő munkatársainktól. Következzenek tehát a fontosabb változások:

 • pályázatbeadás ideje: 
a novemberi időpont helyett csak december 6-tól nyílik meg a pályázati ablak Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyékben, majd több lépésben december 13-tól, 20-tól és 27-től a fennmaradó megyékben is megnyílik.
 • változás a komplex felújításban: csak egy műszaki tartalomra igényelhető a felújítás: 
(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése, VAGY
(2) tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje. Ebből az derült ki, hogy csak tetőre lehet napelemet rakni, ami lehet melléképület, garázs, és lapostető is. Földre továbbra sem lehet elhelyezni a napelemes rendszert, az ingatlan tetejének pedig tájolás és műszaki állapot szerint fogadóképesnek kell lennie a telepítésre.
 • teljes társasházra nem nyújtható támogatás: társasház esetében a lakástulajdonosok külön-külön, egyedileg pályázhatnak saját ingatlanuk felújítására.
 • bővítés és csere kizárva:  a kiírás kimondja, hogy nem nyújtható támogatás a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére (kivéve, ha fűtéskorszerűsítés az igénylés célja a támogatásban részesíthető kapacitáshatárig), vagy fűtéskorszerűsítés igénylése esetén hőszivattyú, vagy fűtőpanelek kapacitásnövelésére, korszerűbb típusra történő cseréjére.
 • más pályázattal nem összevonható: nem nyújtható támogatás ugyanazokra a munkákra, melyeket – az államháztartás alrendszereiből nyújtott vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt támogatható tevékenységekkel (elszámolható munkákkal) azonos tartalommal végeztek el és a korábbi pályázatban megvalósított beruházás átadás-átvétele a jelen pályázatban szereplő beruházás megvalósítását megelőző 10 évben történt meg. Ezek  tehát azt jelenti, hogy ha az Otthonfelújítási támogatás, Családi Otthonteremtési Kedvezmény keretében már elnyert ugyanilyen célú támogatással ezt a támogatást nem lehet elnyerni, de ha ezekben a programokban más célt valósít meg a pályázó, akkor mehet a kettő párhuzamosan. Továbbá fontos az is, hogy „nem lehetséges továbbá már lecserélt fűtőpanelt nagyobb teljesítményűre cserélni, vagy már létesített napelem kapacitását növelni” ennek a támogatásnak a keretében.
 • nem nyújtható támogatás hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemű napelemes rendszer létrehozására
 • napelemes kapacitás mértéke: az első tételnél továbbra is legfeljebb 5 kW lehet a napelemes rendszer névleges kapacitásának mértéke. A második tételnél azonban 5 kWh-ról felemelték a napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárlóegységek tárolókapacitásának maximumát 14 kWh-ra. A második célnál fontos változás, annak meghatározása, hogy mekkora lehet a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony, levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítésével: ennek felső korlátja tehát 12 kW fűtési teljesítmény.

A pályázati kiírás alapján a támogatásra ön is jogosult, amennyiben Ön is nagykorú természetes személy (magánszemély), aki:

 • cselekvőképes, vagy korlátozottan cselekvőképes és gondnokolt,
 • rendelkezik magyar adóazonosító jellel,
 • nincs 60 napot meghaladó köztartozása,
 • a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoga van,
 • megfelel a jövedelmi előírásnak,
 • állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett ingatlanban,
 • és eleget tesz az adatközlési kötelezettségeinek,
 • és nem áll fenn egyéb kizáró ok.

Már mindent tudhat, így elfogytak a kifogások! Már csak cselekedni kell! A sikeres pályázathoz pedig egy érvényes árajánlatra is szüksége lesz! 

A kivitelezői regisztráció is megkezdődött. A kivitelezői listán kizárólag olyan vállalkozások vehetnek részt, akik stabil háttérrel rendelkeznek. Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Szalu Energy Kft is beadta regisztrációját, és minden kritériumnak megfelelt!

Vállalatunkhoz eddig többezres nagyságrendekben érkeztek megkeresések és előrendelések a pályázattal kapcsolatban. Bár a nagy roham extra megterhelést jelent számunkra, még korlátozott számban, de tudunk fogadni és kezelni új pályázókat/pályázatokat.

Jelentkezés